CENNIK  TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH TYPOWYCH DOKUMENTÓW

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI

lp. tłumaczony dokument cena
1 Zaświadczenie o niekaralności 50 PLN
2 Odpis skrócony aktu urodzenia 30 PLN
3 Odpis skrócony aktu małżeństwa 30 PLN
4 Odpis skrócony aktu zgonu 30 PLN
5 Odpis zupełny aktu urodzenia 60 PLN
6 Odpis zupełny aktu małżeństwa 60 PLN
7 Dyplom uczelni wyższej 30 PLN
8 Suplement do dyplomu od 180 – 300 PLN– zależnie od ilości wpisów
9 Świadectwa szkolne (najczęściej) 60 PLN
10 Świadectwo dojrzałości (do roku 2005) 90 PLN
11 Nowe świadectwo maturalne 30 PLN
12 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (np. wózki widłowe) 60 PLN
13 Zaświadczenie o zameldowaniu od 30 – 60 PLN – zależnie od ilości wpisów
14 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 60 PLN
15 Sądowe orzeczenie rozwodu od 60 – 120 PLN – zależnie od ilości wpisów
16 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 60 PLN
17 Świadectwo chrztu 30 PLN
18 Wypis z KRS od 180 PLN – zależnie od ilości wpisów
19 L4 50 PLN
20 Krótkie zaświadczenie lekarskie 30 PLN
21 NIP 30 PLN
22 REGON od   60 PLN – zależnie od ilości wpisów
23 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 60 PLN – zależnie od ilości wpisów
24 Świadectwo pracy od 60 – 120 PLN – zależnie od ilości wpisów
25 Zaświadczenie z OPS (krótkie) 30 PLN 
26 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 90 PLN
27 VAT – EU (krótkie) 30 PLN

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI

lp. tłumaczony dokument cena
1 Akt urodzenia (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Irlandia) 50 PLN
2 Akt małżeństwa (UK, Irlandia) 50 PLN
3  Akt zgonu (UK) 50 PLN
4 Orzeczenie rozwodu UK 60 PLN
5 Apostille 25 PLN
6 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 30 PLN
7 Dowód rejestracyjny DVLA (UK) 90 PLN
8 P60 – PAYE (Irlandia) 90 PLN
9 P60 (UK – roczne dochody) od 60 – 120 PLN – zależnie od ilości wpisów

TŁUMACZENIA USTNE

lp. tłumaczenie cena
1 USC spisywanie protokołu przedślubnego  100 PLN
2 USC ceremonia ślubna 150 PLN
3  tłumaczenie w sądzie każda rozpoczęta godzina – 100 PLN
 

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |